Αλλαγές και ακυρώσεις σε προγραμματισμένες πτήσεις

Αλλαγές προγραμματισμένων πτήσεων

Ο χρόνος αναχώρησης και άφιξης που αναφέρεται στην περιγραφή της Πτήσης υπόκεινται σε αλλαγές που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. Ο Αερομεταφορέας έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • εάν, κατά λογική απόφασή του, είναι αναγκαίο για λόγους προστασίας της υγείας των επιβατών ή / και την ασφάλεια της πτήσης,
 • σε περίπτωση βλάβης του Αεροσκάφους,
 • σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας
Ο Αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να εκτελέσει Πτήση διαφορετική από εκείνη που συμφωνήθηκε. Σε περίπτωση που ο Αερομεταφορέας δεχτεί την αλλαγή που προτείνει ο Ναυλωτής ή οι επιβάτες, ο Ναυλωτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει το Κόμιστρο που προκύπτει από τον υπολογισμό που προβλέπεται, εάν, μετά τη μεταβολή αυτή, το Κόμιστρο υπερβαίνει αυτό που έχει συμφωνηθεί. Σε περίπτωση που σε συνέχεια της αλλαγής, το νέο Κόμιστρο είναι χαμηλότερο από αυτό που είχε αρχικά συμφωνηθεί, ο Αερομεταφορέας δεν έχει την υποχρέωση να επιστρέψει οποιοδήποτε μέρος του Κόμιστρου στον Ναυλωτή, εάν το Κόμιστρο έχει καταβληθεί και εάν αυτό δεν έχει καταβληθεί, ο Ναυλωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να καταβάλλει το σύνολο του Κομίστρου που έχει συμφωνηθεί.

Ακυρώσεις Πτήσεων

Σε περίπτωση που ο Ναυλωτής υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση και ακυρώσει την Πτήση, ο Αερομεταφορέας έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή, ελλείψει πληρωμής εκ των προτέρων, να απαιτήσει:
 • 30% της τιμής του ναυλοσυμφώνου εάν ο Ναυλωτής γνωστοποιήσει την ακύρωση σε περισσότερο από 72 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.
 • 40% της τιμής του Ναυλοσυμφώνου, αν ο Ναυλωτής έχει ειδοποιήσει για την ματαίωση της πτήσης σε λιγότερο από 72 και πάνω από 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.
 • 60% της τιμής του Ναυλοσυμφώνου εάν ο Ναυλωτής γνωστοποιήσει την ακύρωση σε λιγότερο από 48 ώρες αλλά περισσότερο από 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.
 • 100% της τιμής του Ναυλοσυμφώνου εάν ο Ναυλωτής γνωστοποιήσει την ακύρωση σε λιγότερο από 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.
Δεν βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;

Επικοινωνήστε με τους Ειδικούς

Σπύρος Βαξεβάνος

Προϊστάμενος Εμπορικού Τμήματος

+30 210 62 35 080


Επικοινωνήστε μαζί μου αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα αιτήματα πτήσεων ή την προγραμματισμένη πτήση σας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα για να βοηθήσουμε επιλυθεί.
Δεν βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;

Επικοινωνήστε με τους Ειδικούς

Σπύρος Βαξεβάνος

Προϊστάμενος Εμπορικού Τμήματος

+30 210 62 35 080


Επικοινωνήστε μαζί μου αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα αιτήματα πτήσεων ή την προγραμματισμένη πτήση σας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα για να βοηθήσουμε επιλυθεί.

Αλλαγές προγραμματισμένων πτήσεων

iwebicon-airplanes1

line


Ο χρόνος αναχώρησης και άφιξης που αναφέρεται στην περιγραφή της Πτήσης υπόκεινται σε αλλαγές που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. Ο Αερομεταφορέας έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις ακόλουθες περιπτώσεις:

justify

 • εάν, κατά λογική απόφασή του, είναι αναγκαίο για λόγους προστασίας της υγείας των επιβατών ή / και την ασφάλεια της πτήσης,
 • σε περίπτωση βλάβης του Αεροσκάφους,
 • σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας

Ο Αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να εκτελέσει Πτήση διαφορετική από εκείνη που συμφωνήθηκε. Σε περίπτωση που ο Αερομεταφορέας δεχτεί την αλλαγή που προτείνει ο Ναυλωτής ή οι επιβάτες, ο Ναυλωτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει το Κόμιστρο που προκύπτει από τον υπολογισμό που προβλέπεται, εάν, μετά τη μεταβολή αυτή, το Κόμιστρο υπερβαίνει αυτό που έχει συμφωνηθεί. Σε περίπτωση που σε συνέχεια της αλλαγής, το νέο Κόμιστρο είναι χαμηλότερο από αυτό που είχε αρχικά συμφωνηθεί, ο Αερομεταφορέας δεν έχει την υποχρέωση να επιστρέψει οποιοδήποτε μέρος του Κόμιστρου στον Ναυλωτή, εάν το Κόμιστρο έχει καταβληθεί και εάν αυτό δεν έχει καταβληθεί, ο Ναυλωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να καταβάλλει το σύνολο του Κομίστρου που έχει συμφωνηθεί.

justify

Ακυρώσεις Πτήσεων

iwebicon-airplane43

line


Σε περίπτωση που ο Ναυλωτής υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση και ακυρώσει την Πτήση, ο Αερομεταφορέας έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή, ελλείψει πληρωμής εκ των προτέρων, να απαιτήσει:

justify

 • 20% της τιμής του ναυλοσυμφώνου εάν ο Ναυλωτής γνωστοποιήσει την ακύρωση σε περισσότερο από 72 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.
 • 30% της τιμής του Ναυλοσυμφώνου, αν ο Ναυλωτής έχει ειδοποιήσει για την ματαίωση της πτήσης σε λιγότερο από 72 και πάνω από 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.
 • 40% της τιμής του Ναυλοσυμφώνου εάν ο Ναυλωτής γνωστοποιήσει την ακύρωση σε λιγότερο από 48 ώρες αλλά περισσότερο από 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.
 • 50% της τιμής του Ναυλοσυμφώνου εάν ο Ναυλωτής γνωστοποιήσει την ακύρωση σε λιγότερο από 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.
 • 100% της τιμής του Ναυλοσυμφώνου εάν η ακύρωση γνωστοποιηθεί μετά τη συμφωνηθείσα ώρα αναχώρησης, ή αν μέρος του Ναυλοσυμφώνου έχει ολοκληρωθεί και ακυρωθεί μέρος του θα εφαρμόζεται, οφείλεται το 100% του εκτελεσθέντος του Ναυλοσυμφώνου και το 70% του υπολοίπου μη εκτελεσθέντος τμήματος του Ναυλοσυμφώνου.

30

dots