Αλλαγές και ακυρώσεις σε προγραμματισμένες πτήσεις

Αλλαγές προγραμματισμένων πτήσεων

Ο χρόνος αναχώρησης και άφιξης που αναφέρεται στην περιγραφή της Πτήσης υπόκεινται σε αλλαγές που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. Ο Αερομεταφορέας έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • εάν, κατά λογική απόφασή του, είναι αναγκαίο για λόγους προστασίας της υγείας των επιβατών ή / και την ασφάλεια της πτήσης,
  • σε περίπτωση βλάβης του Αεροσκάφους,
  • σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας
Ο Αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να εκτελέσει Πτήση διαφορετική από εκείνη που συμφωνήθηκε. Σε περίπτωση που ο Αερομεταφορέας δεχτεί την αλλαγή που προτείνει ο Ναυλωτής ή οι επιβάτες, ο Ναυλωτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει το Κόμιστρο που προκύπτει από τον υπολογισμό που προβλέπεται, εάν, μετά τη μεταβολή αυτή, το Κόμιστρο υπερβαίνει αυτό που έχει συμφωνηθεί. Σε περίπτωση που σε συνέχεια της αλλαγής, το νέο Κόμιστρο είναι χαμηλότερο από αυτό που είχε αρχικά συμφωνηθεί, ο Αερομεταφορέας δεν έχει την υποχρέωση να επιστρέψει οποιοδήποτε μέρος του Κόμιστρου στον Ναυλωτή, εάν το Κόμιστρο έχει καταβληθεί και εάν αυτό δεν έχει καταβληθεί, ο Ναυλωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να καταβάλλει το σύνολο του Κομίστρου που έχει συμφωνηθεί.

Ακυρώσεις Πτήσεων

Σε περίπτωση που ο Ναυλωτής υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση και ακυρώσει την Πτήση, ο Αερομεταφορέας έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή, ελλείψει πληρωμής εκ των προτέρων, να απαιτήσει:
  • 10% του ποσού ναύλωσης σε περίπτωση ακύρωσης.
  • 30% του ποσού ναύλωσης αν η ακύρωση γνωστοποιηθεί μεταξύ 48 και 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.
  • 60% του ποσού ναύλωσης αν η ακύρωση γνωστοποιηθεί σε λιγότερο από 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.
  • Σε περίπτωση που οι επιβάτες δεν είναι δυνατόν να ταξιδέψουν προς την Ελλάδα εξαιτίας πανδημικών περιορισμών (COVID-19), θα επιστραφεί ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί ή προκαταβληθεί για τον ναύλο.
  • Σε περίπτωση που η iFLY ακυρώσει την πτήση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα επιστραφεί ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί ή προκαταβληθεί για τον ναύλο.
Δεν βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;

Επικοινωνήστε με τους Ειδικούς

Σπύρος Βαξεβάνος

Προϊστάμενος Εμπορικού Τμήματος

+30 210 62 35 080


Επικοινωνήστε μαζί μου αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα αιτήματα πτήσεων ή την προγραμματισμένη πτήση σας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα για να βοηθήσουμε επιλυθεί.